SUPER ZBRITJE në NORA …market!

Super Aksioni është i vlefshëm prej datës

11 deri me 13 Tetor, vetem në pikën tonë në Istog.

Ju mirëpresim!