SUPER ZBRITJE në NORA …market! Super Aksioni është i vlefshëm prej datës 24 deri me 27 Korrik në pikat tona në Vragoli dhe Klinë. Ju mirëpresim!