SUPER ZBRITJE në NORA …market! Super Aksioni është i vlefshëm prej datës 26 Qeshor deri me 02 Korrik në pikat tona në Vragoli dhe Klinë. Ju mirëpresim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *